Нов метод за получаване на стволови клетки без използването на вируси, които могат да доведат до поява на тумори, бе разработен от учени от Центъра за изследване на стволовите клетки в университета в Кембридж, съобщава списание “Development”.
“Получените от нас стволови клетки не съдържат потенциално опасна ДНК и не се различават от истинските ембрионални стволови клетки. Изследванията на нашата лаборатория са важни не само за фундаменталните изследвания в областта на стволовите клетки, но и за развитието на биомедицински методи на тяхна основа”, казва водещият автор на изследването професор Остин Смит, цитиран в съобщение на издателя на списанието, фондацията “Company of Biologists”. Досега за получаването на изкуствени стволови клетки от клетки на кожата учените използваха генно модифицирани вируси, които проникваха в клетката и пренастройваха дейността на органелите й потакъв начин, че клетките се връщаха отново в изходното неопределено състояние, в което съществуват само на ембрионалния стадий в развитието на организма. Използването за медицински цели на клетки, получени по този начин, може да доведе до развиване на рак и затова учените, лекарите и техните пациенти, които се нуждаят от присаждане на донорски органи, отдавна чакат появата на нови методи за получаване на изкуствени стволови клетки. Смит и колегите му за първи път получават стволови кклетки от частично специализираните, т. нар. епистволови клетки на мишки. За препрограмирането им е използван само един фактор – генът “Klf4”. Вместо вируси в клетката го доставя специална ДНК-молекула, наричана “Piggybac”. Тя представлява набор от нуклеотиди, който може да се вмъкне в клетъчната ДНК и да вкара със себе си допълнителни вериги. След това клетката поддържа неопределеното си състояние самостоятелно за сметка на собствения си ген “Klf4”. Ако впоследствие бъде отстранен наборът “Piggybac-Klf4” от клетъчната ДНК, клетките придобиват способността отново да преминат в неопределено състояние и да помогнат за развитието на мишия ембрион или да участват в дейността на репродуктивната им система. Стволовите клетки, от които ембрионът е изграден в началния си стадий, могат да се превръщат в клетки за много от тъканите в организма. Това предоставя уникална възможност за лечение на множество болести – от стволовите клетки могат да израснат органи, идеални за трансплантация, могат да бъдат използвани за възстановяване на нервна тъкан от гръбначния мозък и да лекуват парализа, да се борят с редица дегенеративни и наследствени болести. До момента обаче стволовите клетки бяха получавани от ембриони, причинявайки смъртта им, което създаде неразрешим етичен проблем. През 2006 г. японски учени успяха с помощта на вирус да вкарат 4 гена в съзрели клетки, получени от опашка на мишка, превръщайки ги в клетки, които изглеждаха и действаха като стволови. Те получиха названието “индуцирани стволови клетки”. Недостатъкът на метода обаче бе, че за препрограмирането им бе нужен генетичен материал от ретровирус, който можеше да предизвика ракови промени в клетките. /БЛИЦ