Националният съвет на Монако прие законопроект, позволяващ на всички двойки, независимо от пола, да сключват граждански съюз.

Граждански съюз ще могат да сключват и роднини, които живеят заедно.

Законът бе приет единодушно на 4 декември от 24-те представители в парламента на Монако.

От тези нови разпоредби произтичат права за всички двойки, сключили този граждански договор и заверили го пред нотариус, в случай на болест (когато трябва да се използва здравната застраховка на партньора), при смърт (за наследство), при договори за наем (и двамата да бъдат вписвани като титуляри).

Този договор, като част от монакското семейно право, няма за цел да конкурира институцията на брака. Той няма да има ефект върху установяването на родство, правата и задълженията на родителите, правата на децата и осиновяването, се уточнява в нормативния акт.

Признаването на гражданските съюзи ще влезе в сила, когато текстът бъде обнародван от княз Албер Втори.

Монако бе една от последните европейски държави, които не предлагаха възможност за сключване на граждански съюз.