Съветът на министрите на ЕС ще гласува в четвъртък пакет от телеком предложения, но в тях не е включено най-важното, под номер 138, алармира Богомил Шопов, лидер на организацията Електронна граница, съобщава TechNews.bg. Oказва се, че в предложенията, които ще се разглеждат от съвета, липсват някои, които са гласувани и приети от 88% от предстaвителите на европарламента. Такова е и въпросното предложение 138, което балансира интересите и на потребителя, и на носителя на авторско право.

Изменение 138, прието от парламента на пленарното му заседание на 24 септември, предвижда, че „не могат да се налагат каквито и да е ограничения върху основните права и свободи на крайните потребители, без предварително решение от страна на съдебните органи, предимно в съответствие с член 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз относно свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, освен ако обществената сигурност е застрашена; в този случай решението на съдебния орган може да се вземе впоследствие.” Саркози не иска това да се случи, коментира Богомил Шопов.

“Ако бъде прието предложение 138, това означава, че и новият закон във Франция, от който всички французи се срамуват, директо би бил невалиден. По силата му, човек, който уж незаконно сваля нещо, доживот ще бъде със забрана да ползва Интернет - все едно да ти спрат водата със закон. Освен това повечето от софтуера ще се сертифицира от държавна агенция, за да бъде сигурна държавата, че той не може да се използва за сваляне на незаконно съдържание”, заяви Шопов. Той подозира, че Саркози и админситрацията му, както и доставчиците на съдържание във Франция искат подобни закони да бъдат приети в цяла Европа. “С лобиране и натиск предложение 138 не беше предадено за по-нататъшно гласуване”, каза Богомил Шопов.

Представител на България в решителния вот за бъдещето на интернет ще е Пламен Вачков, председател на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения. Електронна граница изпрати отвореното писмо до министър-председателя на България, френското посолство и други институции в Европа и у нас, с което настоява нашата делегация да подкрепи двете ключови предложения 138 и 166, вече гласувани от европарламента на първо четене с голямо мнозинство.

В изменение 166, прието от Парламента, се казва: “Страните-членове ще осигурят, че всички ограничения на права на потребителите, свързани с достъп до съдържание, услуги и приложения, ако са необходими такива, ще бъдат въведени чрез подходящи мерки и в съгласие с принципите за пропорционалност, ефективност и разубедителност. Мерките няма да затрудняват развитието на информационното общество, защото ще са в съответствие с Директива 2000/31/EC и няма да нарушават основните права на гражданите, включително правото на неприкосновеност и правото на справедлив процес”. /БЛИЦ