Рисковете за човечеството и околната среда, свързани с глобалното затопляне, са по-големи отпреди няколко години, твърдят европейски и американски учени в изследване, публикувано в "Аналите на Американската национална академия на науките".
Според Ханс-Мартин Фасел от Института за изследвания на влиянието на климата в германския град Потсдам рисковете от негативното влияние на климатичните промени върху хората са по-големи отколкото преди няколко години.Тези рискове нарастват драстично само от малкото увеличение на средните температури на земята над нивата им от 90-те години на ХХ век и пример за това е засиленото топене на ледниците в Гренландия. Многобройни екосистеми като ледниците и кораловите рифове се оказват много по-чувствителни към затоплянето на климата и увеличението на концентрацията на въглероден двуокис в атмосферата и океаните, отколкото бе записано в доклад на GIEC, междуправителствена група експерти по климата на ООН, през 2001 г. Сушите, горещите въздушни фронтове и по-силните урагани са вече по-чести и предизвикват повече щети, отколкото се предвиждаше в началото на това десетилетие. Новите оценки на влиянието на глобалното затопляне се основават върху наблюдения на планетата и по-аналитичен подход към климатичната система. /АФП