Опитите на САЩ да задържат икономическото развитие на Русия и на страните от Латинска Америка само подтикват тези държави към създаване на алианс в търговската и научно-техническата сфера, който може да доведе до формиране на „наистина многополюсен световен ред” и в стратегическа перспектива до намаляване на значимостта на американския долар в световната икономика. Това е мнението на икономиста Ариел Нойола Родригес.
Така, според него, проектите за Евразийския съюз и Общия пазар на страните от Латинска Америка (Mercosur) се допълват един друг, превръщайки се във &bdquo;важен механизъм за защита на суверенитета и развитието на многополюсен световен ред&rdquo;.<br /> <br /> Родригес също така твърди, че глобалната рецесия, дефлационните тенденции на пазара на енергоресурсите, икономическия спад в Азия и икономическите санкции се използват от САЩ и ЕС само за да засилват натиска срещу Русия и Венецуела. А това, от гледна точка на Родригес, демонстрира &bdquo;нарастващата необходимост да се укрепват дипломатическите отношения между Русия и страните от Латинска Америка.<br /> <br /> Според икономиста, съществуващото стратегическо партньорство между Евразийския съюз и Mercosur сега преследва две цели: &bdquo;На първо място е съкращаване на дела на присъствие на САЩ и ЕС в търговските и инвестиционните потоци. Освен това отношенията са насочени към ускоряване на световния процес на дедоларизация (снижаване на зависимостта на световната икономика от американския долар) с помощта на използване на националните валути при разплащанията&rdquo; &ndash; пише икономистът./БЛИЦ<br />