Първият заместник-председател на комитета на руската Държавна дума по работите на Общността на независимите държави (ОНД), евразийската интеграция и връзките със съотечествениците Константин Затулин ( „Единна Русия" ) внесе предложение за денонсация на Договора за дружба, сътрудничество и партньорство между Русия и Украйна в частта му, отнасяща се до взаимното признаване на границите на двете държави.

Депутатът е на мнение, че договорът е „изгоден единствено" за Украйна. „Тъй като, без да определяме механизмите за партньорство, сътрудничество и дружба, във втората част на договора ние признаваме териториалните граници на Украйна, а те, съответно, нашите – към момента на подписването и ратификацията на документа. Тоест, става дума за това, че нашата страна, подписвайки този договор през 1997 година и ратифицирайки го през 1999 година, потвърждава, че приема, например, Крим и Севастопол за част от територията на Украйна", отбеляза Затулин.

Според неговите думи, тогава, през 90-е години, руската страна се е борила активно против положенията на документа, отнасящи се до границите. „(Представителите на Русия) говориха, че това не трябва да се прави, че, даже и да сме съгласни с това, трябва да уговорим доста по-конкретни условия от тези в договора", напомни руският депутат.

„Нашата трактовка на договора се състои в това, че, разбира се, нашите признания са направени във връзка с темата на договора: дружба, сътрудничество и партньорство. Т.е. – няма дружба, сътрудничество и партньорство, следователно възниква повод да заявим: „Значи трябва всички въпроси да се решават отново, включително и по въпроса за границите". Затова, лично аз предлагам да денонсираме този договор, поне в частта му, отнасяща се до признаването на границите", заяви Затулин.

Договорът за дружба, сътрудничество и партньорство между Русия и Украйна е основополагащ документ в руско-украинските отношения. Той предполага стратегическо партньорство между двете страни „основано на взаимното уважение, суверенното равенство, териториалната цялост, ненарушимостта на границите, мирното разрешаване на споровете, неизползване на сила или силови заплахи, включително икономически или други форми на натиск".