Руското законодателство предвижда привличане към наказателан отговорност на чуждестранни граждани, извършили престъпление срещу интересите на страната, заявиха от руската Главна прокуратура.
"Член 12 от руския Наказателен кодекс предвижда възможност за привличане към наказателна отговорност на лица, извършили престъпление извън територията на Рускат федерация", съобщи говорителят ан прокуратурата Марина Гридньова. Тя поясни, че по-конкретно този член посочва, че  "чуждестранните граждани и лицата без гражданство, не живеещи постоянно в Русия и извършили престъпление извън територията на Руската федерация, подлежат на наказателна отговорност в случаите, при които престъплението е насочено срещу интересите на Руската федерация и в случаите, предвидени в международните договори на Руската федерация, ако не са били осъдени в друга държава, се привличат към наказателан отговорност на територията на Руската федерация". /Интерфакс