САЩ ще разгледат искането на Румъния за премахване на визовия режим за нейни граждани, желаещи да направят посещение в САЩ за по-малко от три месеца, съобщи американското министерство на вътрешната сигурност.
Според министър Майкъл Чертоф "подобренията по отношение на сигурността, изложен в тази декларация, показват напредъка на Румъния по пътя към безвизовите пътувания в САЩ и нейното възможно включване като член на програмата за премахване на визите", уточнява министерството. "Приветствам румънското правителство за неговата ангажираност в тези подобрения на сигурността и за свободата като ценност, която споделяме", заяви Чертоф, цитиран в комюнике. Двайсет и една страни от ЕС са в програмата за премахване на визи, от които 6 - Чехия, Естония, Унгария, Литва, Латвия и Словакия, вече получиха преди 15 дни това право. Останалите 6 членки на ЕС засега не са облагодетелствани от безвизов режим със САЩ. Това са България, Румъния, Кипър, Гърция, Малта и Полша. /АФП