Световната банка призова богатите страни да продължат помощта си за развитието въпреки финансовата криза.
В изказване пред международната конференция на ООН за финансиране на развитието, която се провежда в Доха, главният икономист на банката Джъстин Лин изтъкна, че е жизненоважно притокът на помощи да продължи, да бъдат изпълнени поетите ангажименти и да се увеличат средствата. Той предупреди, че световната финансова криза може да забави борбата с бедността и постигнатия напредък за изпълнение на Целите на хилядолетието за равитие.
 
Според него“със 100 милиарда долара годишно държавната помощ за развитието е повече от скромна“ предвид реалните нужди. Що се отнася до частните помощи, Световната банка е на мнение, че те може да достигнат от 1000 милиарда през 2007 до 500 милиарда през 2009 година. Във форума в Доха участватдържавни глави, сред които и българският президент Георги Първанов, правителствени ръководители, министри и ръководители на международни финансови институции. /БЛИЦ