Медузи с диаметър около 20 см се появяват в морския район Рогдиас, в Ираклион. Снимките бяха пуснати от facebook от критянка, която успя да хване една и да я хвърли в метална кофа.

Според жители в региона на Агия Пелагия и Лигария множество, големи по размер, медузи, на около 100 метра от брега са видени и от други хора, съобщава "Български новини".