Съветът на Европейския съюз днес прие нови норми за получаването на Шенгенски визи.
От днес заедно със заявка за получаване на виза, актуален паспорт, снимка и документи, които удостоверяват целта на пътуването, финансова обезпеченост и медицинска застраховка е нужно да се предоставят и отпечатъци от пръстите. Променя се и цената на визата - 60 евро за лица над 12 години и 35 евро за деца между 6 и 11 години. /Интерфакс