Държавните глави на страните от Шанхайската организация за сътрудничество /ШОС/ подписаха след края на срещата си в Екатеринбург декларация – основния политически документ, в който се дава оценка на съвременната международна ситуация, предаде РИА “Новости”.
В декларацията се отбелязва необратимостта на тенденцията към реална многополюсност и повишаване значимостта на регионалния аспект в разрешаването на глобалните проблеми. В документа се подчертава значението на укрепването на правните основи на международните отношения и повишаване на координиращата роля на ООН по световните въпроси, потвърждава се привързаността към принципите за поддържане на мира при еднаква сигурност за всички без изключение държави и урегулиране на международните и регионалните конфликти с политически и дипломатически мерки. <br /> Страните се обявиха в подкрепа на Договора за неразпространение на ядреното оръжие, за активизиране на сътрудничеството в сферата на контрола и управлението на международните финанси, съхраняването на стабилността на икономиката. <br /> В декларацията се констатира, че международното сътрудничество няма алтернатива като инструмент при разрешаването на насъщни проблеми на съвремието, включително енергийната и продоволствената сигурност, промените на климата, финансовата криза. <br /> Беше подписана и конвенция на ШОС срещу тероризма, която развива нормативно-правната база на организацията предвид изискванията на времето и променящата се специфика на новите предизвикателства и заплахи. /БЛИЦ<br />