И двамата шофьори, управлявали изгорелия автобус на „Беса транс“, не са били на работа във фирмата. Един от тях дори не е имал свидетелство за професионална компетентност, каза министърът на транспорта и съобщенията Благой Бочварски, съобщават от Фокус.

„Единият от шофьорите не е на работа във фирмата, имал е удостоверение с валидност до ноември месец 2023 г. Другият шофьор не е съобщено, да работи за която и да е фирма, която да извършва такава дейност. „Срокът на валидност на шофьорската му книжка е изтекъл през септември 2020 г.“, каза Бочварски.

Според публикуваното в медиите единият от шофьорите е Кадрим Мемеди, той е на 54 години и с над 20 години стаж, а другият шофьор е Люпчо Зафиров. И двамата са загинали в инцидента

През последните няколко месеца има около 1500 шофьори, чиито удостоверения са изтекли и трябва да се преиздадат, а това става след стартиране на разследване на софтуера за издаване на част от лицензите и удостоверенията, в което е обвиняем бившият главен секретар на правителството Драги Рашковски.