Италианската държава е похарчила над един милиард евро през периода 2000-2006 година за подпомагане на издателите на вестници, съобщи изследване на седмичника „Панорама“, цитирано от ProntoSofia.
Само през 2006 например от джобовете на данъкоплатците са излезли 186 милиона евро за подпомагане на издателска дейност. Става въпрос за средства, които италианската държава дава по закон за подпомагане на партийни и друг тип издания от рода на „Унита“, „Авенире“, „Демокрация кристиана“, „Ил фольо“ и др.
Според сега действащия закон достатъчно е издателят да обяви пред държавата тиража на вестника, да представи бюджета си и фактурите за изразходваните средства, за да прибере полагащите му се фондове. В същото време обаче за прибираните от хазната средства не е важен броят издания, които са реално продадени на пазара.

По този начин многобройни никому известни в Италия издания на малки движения или кооперативи прибират пари от държавната хазна, без изобщо да се продават.
Прес есента обаче ще бъде подготвен нов правилник за издателската дейност в Италия. Той ще обвърже тясно разпределяните от държавата средства за издателска дейност с реално продадения, а не с отпечатания тираж.
По този начин държавата се надява да сложи край на ситуацията с пиратството в сферата на пресата.
Само вестник „Унита“ например е прибрал държавни помощи за 43 милиона евро, „Ла воче републикана“ - 2,2 милиона евро през 2002-3 година, „Авенире“ - 14,7 милиона евро, „Еуропа“ - 14 милиона евро за 3 години и др. /БЛИЦ