След 40 години всеки трети българин ще е пенсионер. Става въпрос, че 53,9% от хората в България ще са в работоспособна възраст през 2050 г. Това се казва в доклад на Световната банка, представен от главния икономист на институцията за Европа и Централна Азия Индермит Гил.
&ldquo;В момента хората, които са в работоспособна възраст, са 68,3%. В същото време хората, които са в пенсионна възраст сега, са малко над 17%, а през 2050 г. делът им ще е над 33% от населението. Средно Европа губи по 1 млн. работници годишно&rdquo;, обобщи Гил.<br /> <br /> Докато Северна Америка ще увеличава броя на работниците си, Европа ще губи своите. <br /> &ldquo;Става въпрос за Европа като цяло и всички 45 страни, които са обхванати от доклада, каза Гил. - Ние ще губим приблизително по 1 млн. работници годишно. Страни като България и Румъния ще губят дори повече работници като съотношение спрямо работната сила. На това трябва да се обърне внимание.&rdquo;<br /> <br /> Друга важна тенденция е продължителността на престоя на хората на пазара на труда и продължителността на живота. Гил даде за пример Франция, където сега един човек се пенсионира девет години по-рано, отколкото през 60-те години. В същото време продължителността на живота е с около 6 години повече. Т.е. сега се получават 15 години повече, за които пенсионната система трябва да плаща в сравнение с 60-те години. По думите на специалиста няма пенсионна система, която може да издържи на такъв удар.<br /> <br />