За втора поредна година касите на Ватикана са изпразнени и сметките му са на червено. Това става след серията от три позитивни финансови години - 2004, 2005, 2006, съобщиха италианските медии. Тогава активите на Светия престол достигнаха общо 15,2 милиона евро, съобщиха от Pronto Sofia.
В момента Ватиканът разполага с богатство на стойност 1,4 милиарда евро. То включва недвижима собственост, облигации, злато и др.
В касите на Ватикана до края на 2007 е имало в брой 340,6 милиона евро, както и 520 милиона евро под формата на акции и облигации. Други 19 милиона евро, равносилни на пазарната стойност на 1 тон златни кюлчета, също са собственост на Светия престол. Две трети от акциите, собственост на Ватикана, са в евро.
В бюджета за 2007 е записано, че Светият престол притежава имоти в Италия, Швейцария и Англия на обща стойност 424 милиона евро. Само Propaganda Fide, Конгрегацията за евангелизирането на народите, притежава собственост за 53 милиона евро. Тези имоти са донесли на Ватикана през 2007 година 56 милиона евро от наеми. Светият престол има и активи за 950 000 евро от земеделска дейност.
Най-съществените разходи на Ватикана са свързани с тези за работещия в него персонал, както и за служителите в нунциатурите и в медиите му (Osservatore romano, Radio Vaticana, Centro Televisivo Vaticano).
Работещите във Ватикана са най-вече миряни (1600). После са свещениците (780), а след това - религиозните лица (340). Те са стрували на папата 77 милиона евро под формата на заплати и 100 милиона евро под формата на пенсии, здравеопазване и др.
Три милиона евро са стрували през 2007 пък работещите в римската Курия 20 кардинали. /БЛИЦ