Физиците-теоретици Стивън Хокинг, Малкълм пери и Ендрю Строминджър предложиха да се разшири класическото описание начерните дупки. За статията съобщава порталът лента.ру, цитиран от БГНЕС. 
В рамките на формализма на Арновит-Дезер-Мизнер, популярен при опитите за квантово разглеждане на пространство-времето край черните дупки, се използват понятията маса, импулс, момент на импулса и специалните заряди, в частност електрическият. 

В новия труд учените предлагат при описанието на гравитационните обекти да се използва супертранслацията – преобразования, които описват идентични светлинни лъчи, съществуващи на хоризонта на събитията на черната дупка. Те, както показват пресмятанията, водят до изменение в суперротационния заряд на гравитационния обект. 

„Те (суперротациите) са още един вид симетрия на безкрайността, в която вие не просто премествате светлинните лъчи нагоре и надолу, но им давате възможност да се движат един спрямо друг”, каза в началото на 2016 година Строминджър. 

Тогава Хокинг, Пери и Строминджър предложиха ново, според тях, решение на парадокса на загубата на информация в черните дупки. За тази цел те използват и представите за супертранслацията, а своята тогавашна публикация съобщават, че планират да се заемат с изследване на суперротацията.