Злоупотреби, присвояване и корупция в здравните системи по света са влошили медицинските грижи за болните от КОВИД-19 и са допринесли са смъртта на доста от тях в една трета от държавите, показа изследване на НЕМЕКСИС, проведено през април, пише Монитор бг. 

Смъртни случаи на болни от КОВИД-19 в резултат от нередностите е имало в 33% от страните, а в Европа само в Италия, Испания, Франция и Англия, не и в България.

НЕМЕКСИС е международна организация за борба с корупцията и злоупотребите в здравеопазването с централа в Берлин и клон във Вашингтон. Тя изтъква в доклада си, че в половината от 58-те изследвани държави е имало силни изяви на разобличители, които в различна степен са пострадали от разкритията си.

Изследването обхваща 76% от населението на света. В него има данни за 39 държави в Европа, включително България, (без скандинавските, прибалтийските, Чехия, Словакия и Унгария, Беларус и Украйна). 

„Това е първото в света голямо изследване за злоупотреби, корупция и прахосничество в здравеопазването във време, когато човечеството се бори с КОВИД-19", пише д-р Пол Милата от управата на НЕМЕКСИС, който е съавтор на доклада.


“То обхваща 76% от населението на света. Оценката и степенуването на изследваните проблеми изискват специални познания, затова то се базира на данните от 512 експерти в службите за сигурност и организациите по места.

Те имат надеждни сведения от първа ръка и с тях НЕМЕКСИС е работила и преди. Резултатите ни настойчиво приканват властите за цялостни разследвания."

Натиск и репресии срещу хората, първи вдигали тревога за вируса, е имало в една четвърт от страните.

Предвид съдбоносната важност на ранното откриване на инфекцията този натиск е най-явен знак за наличие в съответната здравна система на нещо гнило - измами и злоупотреби, свързани с КОВИД-19, в началото на пандемията, изтъква НЕМЕКСИС.

“Щом КОВИД-19 предизвика появата на разобличители в половината от държавите, а в една четвърт от тях те са репресирани, очевидно е крайно време правителствата да въведат норми за тяхната защита.

Запушването на устата им води до загуба на фокуса в усилията да се помага на болните от КОВИД-19. Не можем да си позволим дори един човек да умре от заразата заради заглушаването на гласа на разобличителите.”

Най-масови според доклада са измамите и злоупотребите с лични защитни средства и облекла - има ги в 81% от страните, като в 62% има и черен пазар за тях. Втори по масовост са присвояванията на средства, предназначени за борба със заразата - има ги в 58% от изследваните държави.

Изследването е проследило медицинските грижи за болни от КОВИД-19 между 4 и 22 април.

Това е периодът на най-строгите мерки и най-тежките икономически и политически последици от тях.

Тъкмо тогава нередностите в здравеопазването са причинили най-големи щети.

Имало е 7 вида нередности: измами с тестовете, с личните защитни средства и с апаратите за обдишване; черен пазар; менте оборудване; кибератаки срещу здравната система; присвояване на пари; подкупи за медици.

Всяка от 7-те нередности е довела до появата на разобличители, до стачки и до човешки жертви. Докладът специално изтъква, че в САЩ и 7-те проблема са се откроили най-ярко в сравнение с останалия свят, като това важи особено за защитните средства и за наказанията за смели изказвания на длъжностни лица.

В 80% от държавите измамите и корпцията в здравните системи на фона на епидемията са оценени като "много големи" (59%) или "големи" (21%).

България е сред страните, в които е имало присвоявания при тестовете и личните защитни средства, но не и при медицинска апаратура. У нас е нямало черен пазар за тях, нито пък са пробутвани ментета.

Вземане на подкупи от длъжностни лица и медици са регистрирани в 14 държави, сред които САЩ, Франция и Италия, но не и България.

Стачки (откази на лекари и медицински сестри да ходят на работа заради нередности) е имало в 46% от страните, включително и България наред със Сърбия, Англия, Франция, Италия, Турция и Полша.