В мексиканската провинция Веракрус индианците от племето тотонаки се опитват да запазят древният индиански обичай ... да летят.
Младите индианци се обучавават в специално училище на този обичай, наричан в племето “обред на летящите хора”. Според историята на тотонаките във време на глад, суша и природни бедствия старейшините на племето избирали специални представители, които изпълнявали обреда на летящите хора и молели боговете за милост. Обредът се състои от няколко етапа: първоначално се забива 20-метров стълб от специално дърво, след това се изпълняват ритуални танци, с които индианците молят бога на вятъра за помощ и чак след това при първите звуци на флейтите и барабана започва самият полет. Музикантът, а след това и “летците”, се качват на стълба и започва ритуална мелодия. Музикантът се обръща с флейтата на изток и моли бога на Слънцето да пощади и подсигури онези, които възнамеряват да изпълнят полета. След това се обръща на запад, север и юг. Училището има 57 ученици и 11 преподаватели на древните традиции, опитващи се да спасят културата на тотонаките, която с идването на испанците в днешните земи на Мексико на практика е изчезнала. /Би Би Си