За да определите възрастта на кучето си в човешки години трябва да умножите възрастта му по седем, нали? Оказва се, че не е чак толкова просто.

По-точното изчисление е сложно да се направи наум - естественият логаритъм от възрастта на кучето се умножава по 16 и след това се добавя 31. Тази формула е съобщена в ново изследване, публикувано в Cell Systems.

Когато животните растат, химични "етикети", наречени метилови групи се прибавят и премахват от ДНК. Тези промени отбелязват различните стадии на развитие и могат да бъдат използвани, за да се определи биологическата възраст. Учените дори могат да сравнят подобни промени между видовете. В този случай учените сравняват метилирането при 320 души, на възраст от 1 до 103 години и при 104 лабрадора, на възраст между 5 седмици и 16 години. 

Учените откриват, че съответствието между човешките и кучешките години се променя с времето. В началото на живота кученцата се развиват много по-бързо от хората, но когато кучето остарява, темповете се забавят. Кученце на 8 седмици е приблизително на същата възраст като 9-месечно човешко бебе. Куче на 1 година съответства на 31-годишен човек, а 4-годишно куче се доближава до човек на 53 години. Новото уравнение приравнява и средната продължителност на живота на лабрадорите - 12 години, към тази на хората - средно 70 години.