Експерти направиха се натъкнаха на уникално изображение с помощта на Google Earth. Специалистите са попаднали на рисунка на извънземно, дълга 25 метра.

Първоначално откритието е направено с помощта на приложението, а по-късно е потвърдено и на място в Чили.
 
Извънземното от рисунката е с три пръста. Изображението се намира близо до населеното място Уара, област Тарапака.Подобно на другите рисунки в района, и тази е създадена чрез дълбане в горния слой на вкаменената почва. Техниката е позната като геоглиф.
 
Най-големият геоглиф е Gigante de Atacama, чиято дължина достига 119 м. На тази рисунка също е изобразено странно създание, но без пръсти.

Между другото, уфолозите са убедени, че между създанието с 3 пръста от рисунката и мумиите с 3 пръста в Наска има някаква връзка. Самото разстояние между двата обекта е едва 800 км.