Избухването на пандемията доведе до опасения относно епидемиологичната сигурност, като някои учени дори предполагат, че вирусът има извънземен произход, съобщават от Дарик

Идеята за извънземно заразяване не е нова - учените отдавна знаят, че полиовирусите и бактериофагите са спвънземни вируси. учените отдавна знаят, че полиовирусите и бактериофагите са способни да оцеляват във вакуум и космическа йонизираща радиация.

Непрестанното усъвършенстване в космическите изследвания може да създаде риск от инвазия не от извънземни, а от микобактерии и вируси от извънземни райони, съобщи „BioScience“.

В САЩ обявиха, че извънземните вече живеят сред нас

"Поради огромните си разходи за ресурсните сектори и човешкото здраве биологичните инвазии са глобален проблем на биосигурността, изискващ строги трансгранични решения", казва Антъни Ричиарди от университета Макгил.

Заплахата не е толкова далечна във времето, колкото изглежда, тъй като въпреки предпазните мерки на космическите агенции "в "чистите помещения" на НАСА, използвани за сглобяване на космически кораби, са изолирани бактериални щамове, които проявяват изключителна устойчивост към йонизиращо лъчение, изсушаване и дезинфектанти".

Международната общност е призована да развива областта на науката за инвазията, която изследва подобни заплахи и оценява техните последици.

Учените подчертават, че "протоколите за ранно откриване, оценка на опасностите, бързо реагиране и процедури за ограничаване на разпространението, които понастоящем се използват за инвазивни видове на Земята, могат да бъдат адаптирани за справяне с потенциални извънземни замърсители".

Науката за инвазиите вече е възприела редица идеи, които работят на нашата планета. По-специално фактът, че отдалечените и изолирани райони, като например острови и езера, са по-изложени на заплахи от замърсяване.

Според Ричиарди и колегите му преносимите технологии за секвениране на ДНК в реално време, съчетани с бази данни за известни организмови замърсители, биха могли да улеснят бързата реакция.

Биолозите отбелязват също така, че "по-тясното сътрудничество между биолозите, занимаващи се с инвазия, и астробиолозите би подобрило съществуващите международни протоколи за планетарна биосигурност - както за Земята, така и за извънземните тела, които биха могли да съдържат живот".