Скала, скрита от любопитни очи, контролира потока вода около гигантския шелф на ледника Роса от стотици милиони години. Понастоящем този шелф действа като важен буфер, който предотвратява навлизането на голямо количество лед от Антарктида в открития океан.
Изследователите са открили подледниковата скала благодарение на системата за сканиране IcePod, която измерва височината на ледения шелф, неговата дебелина и вътрешна структура, както и магнитните и гравитационните сили на скалата, върху която се опира този лед. Всъщност, IcePod може да надникне през стотици метри лед, за да открие лежащите в основата скални структури, които не могат да се видят от спътниците.

В наскоро публикувана статия, изследователите съобщават, че геоложката граница между Източна и Западна Антарктика е създала бариера под континента, която защитава ледения шелф Роса от по-топли води и по-нататъшно топене. "Геоложката граница прави морското дъно на източната част на Антарктика много по-дълбоко, отколкото на запад, и това влияе на това как океанската вода циркулира под ледения шелф", разказва морският геолог Кирсти Тинто от Колумбийския университет.

В резултат на това тази бариера забавя дрейфа на около 20% от целия антарктически лед в подпочвените води в океана. Ако цялата тази маса замръзнала вода се окажеше в по-топлите райони, то нивото на морето би се увеличило с цели 11,6 метра. Това е критично важно за много крайбрежни райони и селища по целия свят - те едва ли биха оцелели от такова огромно наводнение.

Превод и редакция: БЛИЦ