Нидерландски хор изпълнява „Болен ми лежи Миле Попйорданов“.


Вижте текста и видеото:

Dutch choir sings the Macedonian song „Bolen mi lezhi Mile Pop Jordanov“, „Болен ми лежи Миле Поп Јорданов“.

Болен ми лежи Миле Поп Јорданов

Болен ми лежи Миле Поп Јорданов. (x2)

На глава му стои стара му мајка, жално го жали, милно го плачи. (x2)

Стани ми, стани, мое мило чедо, (x2)

твојте другари по сокаци одат, жални песни пеат, тебе те спомнуват. (x2)

Бог да го прости Миле Поп Јорданов. (x2)

Миле Поп Јорданов за народ загина, за народ загина, за Македонија. (x2)

Неговите сестри в' црно облечени, (x2)

свадба ќе прават, брата ќе женат, брата ќе женат за Македонија. (x2)

Неговата мајка в' црно облечена, (x2)

свадба ќе прави, сина ќе жени, сина ќе жени за Македонија. (x2)