Геоложките процеси, които протичат в Източна Африка, могат да доведат до катастрофални последици в близко бъдеще. В този регион континентът бавно се разделя на две части, образувайки пукнатини и разломи, заплашващи транспортната и градската инфраструктура, пише Indy100.

Както прогнозират учените, източната част на Африка окончателно ще се отдели от континента до 3-4 милиона години. Свързаната с този процес деформация на земната кора е довело до геоложки разлом  - Голямата рифтова долина, която се простира в продължение на около шест хиляди километра от Ливан до Мозамбик, както и на Червено море. Скоростта, с която двете плочи (Нубийската и Сомалийската) се отклоняват една от друга, е 6-7 милиметра годишно. В бъдеще това място ще бъде наводнено и Кения ще се превърне в остров.

Според геолога Дейвид Адеде, въпреки че разломът от много време е сеизмично неактивен, малки движения могат да възникнат в земната кора, което да доведе  до появата на площи с големи количества пукнатини. В този случай силните дъждове влошават ситуацията, допринасяйки за появата на други неравности. Така на 19 март голямо разцепване пресече кенийския път Mai-Mahiu Narok, който трябваше да бъде спешно ремонтиран, но тази временна мярка няма да го спаси от унищожение.

В бъдеще ситуацията само ще се влоши, предупреждава ученият. В резултат на това ще се появят природни бедствия, заплашващи живота на хората. Поради това е необходимо да се изготви карта на разломите, за да се предскаже образуването на нови пукнатини и да се вземе предвид това при изграждането на нови сгради и инженерни съоръжения.

Превод: БЛИЦ