Съветът на Европейския съюз (ЕС) е приел днес на първо четене промените в правилата за товарните превози. Новите правила ще подобрят условията на труд на водачите, ще въведат изисквания за командироването на международни водачи и ще обновят разпоредбите за достъпа до пазара на товарни автомобилни превози.


На 11 декември 2019 г. беше постигнато предварително споразумение по промените между председателството на Съвета на ЕС и Европейския парламент. Договореният текст беше одобрен от посланиците в ЕС на 20 декември, а Съветът потвърди политическото споразумение на 20 февруари тази година, се отбелязва в съобщението, цитиран от в. Монитор.

Новите правила целят установяване на равновесие между подобряването на условията на труд и социалните условия за водачите, и свободата на превозвачите да предоставят трансгранични услуги, като ще допринесат за пътната безопасност. Те ще внесат яснота спрямо предишни двусмислени разпоредби и ще сложат край на различното прилагане на правилата в отделните държавите от ЕС.

Промените засягат достъпа до пазара на товарните автомобилни превози и до професията автомобилен превозвач на товари или автомобилен превозвач на пътници; въвеждат максимално време за работа и минимално време за почивка на водачите, както и определяне на местоположението на товарните превозни средства чрез тахографи; преразглеждат изискванията за прилагане и за определяне на правила за командироването на водачи.

След днешното решение текстовете следва да бъдат приети от Европейския парламент на второ четене, преди да бъдат публикувани в Официален вестник на ЕС.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!