Въздухът в Холандия е доста по-мръсен, отколкото предполагат политиците и гражданите на страната, и по-конкретно по обема на емисиите азотни двуокиси и амоняк, при които е и най-висок в Европа, съобщи холандската обществена асоциация “Природа и околна среда”.
Асоциацията публикува изводите си във връзка с очакваното скоро налагане от страна на Европейския съюз на страните-членки намаление на емисиите на редица вредни вещества в атмосферата до 2020 г. По данни на организацията в Холандия има едно от най-високите емисии на вредни за здравето дребни частици от различни вещества, включително сажди. Освен това сериозно количество вредни вещества преминават тук от съседни държави. Холандските власти смятат през следващите няколко години ежегодно да влагат малко над едно евро на глава от населението за борба с вредите, нанасяни на въздуха. Според асоциацията “Природа и околна среда” за тази цел трябва да се изразходват доста по-големи суми. Представител на официалното Бюро за планиране на средата на живот се съгласи с информацията на асоциацията. Същевременно обаче той отбеляза, че “в Холандия вече са предприети евтини мерки за борба със замърсяването на въздуха, докато в съседните държави такива още не са приети”. “Естествено, че в малките държави има по-голяма плътност ан емисиите на квадратен километър, но на човек от населението те не са толкова много”, каза той. Представител на асоциацията обаче определи отговора на представителя на бюрото “глупав”. “Не трябва да бъде измервано замърсяването на въздуха с количеството му на глава от населението, защото всички живеем в същия въздух. Всички дишаме замърсен въздух, което нанася сериозни щети на здравето”, подчерта той. /РИА “Новости”