Японското правителство взе официално решение до края на годината да изтегли своята спомагателна въздушна мисия от Ирак, която от март 2004 г. превозваше персонал и стоки за многонационалните сили начело със САЩ, стана ясно след края на заседанието на японския Национален съвет за сигурност, състояло се в столицата на страната Токио.
Като основен повод за изтеглянето на японските военно-въздушни сили се смята подобряването на политическата обстановка и повишаването на нивото на сигурността в Ирак. Същевременно през декември изтича и срокът на действие на резолюцията на ООН, която разрешава разполагането на многонационалните сили в страната. /ИТАР-ТАСС