Заместник-министърът на икономиката и енергетиката Явор Куюмджиев проведе срещи с министъра на индустрията и търговията на Виетнам Ву Хуи Хоанг, с министъра на културата, спорта и туризма Хуан Туан Анх, със заместник-министъра на труда, военноинвалидите и социалните грижи г-жа Хуин Тхи Нан, със заместник-кмета на Ханой Фи Тхай Бинг и с г-жа Нгуен Тхи Тхан Нан, председател на борда на директорите на „AIC”.
Куюмджиев е в Ханой като председател от българска страна на междуправителствената българо-виетнамска Смесена комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество, чиято Двадесет и първа сесия се открива днес.
„България трябва да се върне към старите си приятели” – под това мото протекоха срещите на зам.-министър Куюмджиев с виетнамските ръководители. Той подчерта, че дълбоките традиции в отношенията между двете страни трябва да бъдат съхранени и поставени на нова основа – в момент, когато и двете държави се намират в условията на силен икономически подем. Българската делегация бе приета изключително топло и радушно на всички срещи. Дори се стигна до протоколен прецедент – зам.-министър да бъде приет от министри, защото във Виетнам е изключително рядка практика да се провеждат официални срещи между различни по ранг длъжностни лица. Виетнамските представители изразиха дълбоката си признателност към българската държава и народ, които ги подкрепяха както в борбата за независимост, така и в периода на възстановяване на икономиката на страната. Те подчертаха, че въпреки дистанцията на времето няма промяна в безкрайно положителните и приятелски нагласи на виетнамците към българите.
«Ние можем да бъдем много полезни на Виетнам със споделянето на нашия опит, защото за 10 години страната ни извървя пътя от пълен финансов банкрут до настоящия момент, в който сме на първо място в ЕС по преки чуждестранни инвестиции, изчислени в процент от БВП, за изтеклите три години сме привлекли 17 млрд. евро инвестиции, валутните резерви на страната са 28 млрд. лв., а безработицата е под 6 % при силно повишаване на жизнения стандарт», заяви зам.-министър Куюмджиев. По думите му в в ситуацията на бурно икономическо развитие и необходимост от работна ръка, Виетнам може да окаже безценна подкрепа по отношение осигуряването на квалифицирани работници за България в сфери като туризма, строителството, селското стопанство, машиностроенето и др. Виетнамският министър на индустрията и търговията Ву Хуи Хоанг заяви, че благодарение на своите тесни контакти Виетнам е в състояние да осигури достъп на българските стоки и услуги до страните от АСЕАН, чието население наброява 500 млн. жители. Зам.-министър Явор Куюмджиев посочи от своя страна, че България е готова на същото по отношение на страните от ЕС, чието население наброява 500 млн. жители, но представлява най-платежоспособния пазар в света. „България може да се превърне във врата на Виетнам към Европа, като по този начин обогатим ЕС с нашите приятели, благодарение на контактите, създадени в миналото. В годините на преход направихме много грешки, но ги преодоляхме и можем да предадем на Виетнам безценния си опит в областта на туризма, ВЕИ и производството на традиционни български стоки”, подчерта зам.-министър Куюмджиев. По думите му е назряла острата необходимост от преодоляване липсата на информация и задълбочаване на културните връзки между двата народа, които ще се превърнат в предпоставка за активизиране на икономическите отношения.
Днес в Ханой се открива Двадесет и първата сесия на междуправителствената Смесена комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество, създадена между България и Виетнам през 1970 г. /БЛИЦ