Винаги след като гръмна поредният епизод от Бръмбаргейт в интернет се появяват съвети как да разберем дали ни слушат докато говори мобилния телефон. Има лесен начин това да се провери.
Наберете комбинацията *#06#. На дисплея ще се появят цифри. Това е серийният номер на мобилния ви телефон, неговият т.нар. Imei.<br /> Цифрите трябва да са точно 15. Ако са толкова, нямате повод за притеснение. Ако са дори и с една повече, обаче, значи имате прикрепено друго записващо устройство. Най-често подслушваните телефони са със 17, 18 или 21.<br /> <br /> Най-новите подслушвателни устройства, не могат да бъдат засечени с тази проверка. По-старите, обаче, които масово се използват в България, се провалят при този тест. <br /> <br />