Д-р Ивайло Димитров е специалист по психиатрия, психотерапия и хомеопатична терапия. В своята практика той успешно прилага психотерапия в комбинация с хомеопатия за овладяване и пълно излекуване на тревожни и депресивни състояния; за бързо и ефективно справяне с панически атаки; за лечение на различни зависимости.


Д-р Димитров е член на международен екип от лекари и изобретатели, разработили и създали т.нар.

Индивидуална диамантена скенер терапия. През 2016 г. той се сдоби с патент за тази революционна нелекарствена терапия, както и с един от всичките пет апарата за цял свят, използвани в тази технология. Д-р Димитров е член на Българския лекарски съюз, на Българската психиатрична асоциация и на Българската хомеопатична организация.

Интервюто с д-р Димитров, четете в zdrave.to