ДКЦ „Софиямед“ БЛОК1 (бул.Г.М.Димитров 16) стартира 2 нови VIP пакетa- VIP диагностичен пакет за COVID-19 и VIP пакет за преболедували  COVID-19. Пакетите дават възможност за проследяване  в детайли на здравословното състояние на пациента.


От VIP диагностичния пакет за COVID-19  могат да се възползват недоказани за наличие на коронавирус пациенти, но със симптоми, като на същите се извършва PCR тест или такива с вече положителен PCR тест за ковид. След предварително снемане на анамнеза на пациента  му се извършват специфични лабораторни изследвания и скенер на бял дроб с последно поколение апаратура. Пакетът завършва с консултация със специалист от лечебното заведение с медицинско заключение за здравословното състояние и назначаване на терапия според индивидуалната нужда.

Чрез VIP пакета за преболедували COVID -19, пациентите могат да разберат какво отражение е имала инфекцията върху организма им чрез количествен тест за наличие на антитела за ковид, консултация със специалист, консултация с кардиолог с извършване на ЕКГ и ехокардиография, детайлни лабораторни изследвания и скенер на бял дроб. Пакетът също завършва с медицинско заключение от лекар-специалист от лечебното заведение и при необходимост назначаване на продължаваща терапия или допълнителни консултации.

COVID-19 VIP пакетните предложния на ДКЦ „Софиямед“ (БЛОК 1, бул.Г.М.Димитров 16) могат да се проведат в предварително съгласувано с пациента време от деня, с персонален асистент, който се грижи за цялостната организация на консултации и изследвания. След приключване на диагностичния процес в рамките на деня пациентът  получава от консултиралия го специалист препоръки за поведение и терапия.

Взависимост от клиничното състояние на пациента при преценка на медицинския специалист могат да бъдат организирани консултации извън VIP пакета с допълнително заплащане.

Вече стартиралите в ДКЦ „Софиямед“-Люлин стандартни COVID-19 диагностични пакети, адресирани към пациенти суспектни за COVID-19 със изява на симптоми, вече се извършват и в ДКЦ „Софиямед“-БЛОК1(бул.Г.М.Димитров 16).
 
Те включват антигенен тест за COVID-19, консултация с лекар, лабораторни изследвания, пулсоксиметрия, рентгенография или скенер на бял дроб, според избора на вида на образното изследване.
 
Час за резервиране на VIP пакети за COVID-19 или стандартни диагностични пакети за COVID-19 в ДКЦ „Софиямед“-БЛОК1 може да  запишете на:
Тел.+359895 555  591.

Час за резервиране на диагностичен пакет в ДКЦ „Софиямед“-Люлин може да запишете на тел.02 465 0003 или тел. 0892 222 702
 
 Повече информация за всички  COVID-19 пакети вижте на www.hospitalsofiamed.bg