Медицински комплекс „Софиямед“ вече предлага възможност за тестване на съмнителни за COVID-19 пациенти с бърз антигенен тест.

Изследването по този метод стартира от утре-18-ти ноември, а час за извършване на теста е препоръчително да се запише онлайн предварително през системата на Superdoc.bg или на тел. 02 465 00 00 за ДКЦ „Софиямед“-бул.Г.М.Димитров 16 и на тел.02 465 00 03 за провеждане на тест в ДКЦ „Софиямeд“-Люлин.
 
Тестването се извършва всеки делничен ден от 14:00-16:00ч. в ДКЦ „Софиямед“ (бул. Г.М.Димитров 16) и всеки делничен ден от 13:30 до 15:30ч. в ДКЦ „Софиямед“-Люлин на специално обособени места извън медицинските комплекси.
 
Материала за изследване с бърз антигенен тест се осъществява чрез вземане на проба като при PCR диагностиката от назофарингс или орофарингс. На базата на имунoхроматографски метод тестът открива протеин от обвивката на вируса.  Резултатът се получава в рамките на 15-20 минути.
 
Така, ако имате симптоми като повишена температура, кашлица, промяна в обонянието или други описвани при COVID-19 е препоръчително да направите антигенен тест за отдиференциране на ковид инфекцията от други възможни със същите симптоми.
 
Тестът е добре да бъде направен в случаи когато има рисков контакт с човек с доказана коронавирусна инфекция -4-6 дни след контакта или при изява на клинични симптоми – 2-3 дни след появата им. Посредством антигенния тест се постига ранно диагностициране и своевременно провеждане на лечение. 
 
При позитивен резултат е добре да се извърши PCR тест за потвърждаване на резултата въз основа на симптоматиката и епидемиологичните данни, както и проведени клинични или образни изследвания.
 
Отрицателният резултат не изключва възможността за инфекция с COVID-19. Интерпретацията на резултата трябва да се осъществи успоредно с клиничната симпоматика, както и епидемиологичните данни на пациента от лекар.