Доц. д-р Димитър Терзиев ръководи дневното отделение към Клиниката по детска психиатрия “Св. Никола” на “Александровска” болница и е преподавател към Катедрата по психиатрия и медицинска психология на Медицински университет-София. Има две специалности - “Психиатрия” (1986 г.) и “Детска психиатрия” (1997 г.). Между 1987 и 1996 г. провежда редица стажове в детско-психиатрични служби във Франция. Завършва и първото обучение по фамилна терапия в България по програма на Университета в Лунд, Швеция. Доц. Терзиев има богат опит в консултирането и терапията при психични разстройства и проблеми при малки и по-големи деца, и юноши. 
- Кои са най-честите проблеми на детската психика, с които се сблъсквате в практиката си, доц. Терзиев?
- Разстройствата на детската психика, с които се сблъскваме, са нарушения в психичното развитие, психозите, тревожните състояния. Сред най-честите са например разстройството от аутистичния спектър, психотичните разстройства, към които принадлежи шизофренията, афективните разстройства - биполярното разстройство и периодичната депресия, хранителните разстройства от психичен произход - като анорексия нервоза и някои допълнителни с по-малка значимост разстройства.

- Много често сме свидетели на жестока агресия сред децата. Това психичен или социален проблем е?
- Този проблем е всестранен, но изключително малка част от жестоката агресия при децата се дължи на психични разстройства. Склонността да бъдем агресивни е част от нашата човешка природа. Тя е биологично зададена и е спомагала и продължава да спомага на оцеляването. Най-страшните форми на агресия, които са взели най-много жертви, съвсем не са изолирани агресивни актове. 
Вземете войните, вземете сега често срещаните за съжаление терористични актове, масовите стрелби в САЩ. Цели радикализирани групи съществуват на принципа на омразата. Всичките тези форми на агресия с унищожаване на хиляди човешки същества далеч не са следствие на психично заболяване. Но и изолираните тежки форми на агресия, които се срещат и които се представят от медиите на обществото, малка част са в следствие на психично заболяване. В процеса на социализацията всяко човешко същество, всяко дете, в оптималния случай социализира своите агресивни импулси
То се научава да овладява агресивните си импулси и да ги отреагира в приемлив вид. И това става част от неговата природа и психика. 

Дали средата, в която живее и се възпитава детето, е виновна за поведението му, четете в най-полезния сайт Zdrave.to.