Доц. д-р Красимир Коев, д.м. - специалист по очни болести, доцент в Медицински университет - София разкри съвременни аспекти на някои редки синдроми, болести и аномалии, засягащи очите по повод първата по рода си монография по тази тема, чийто автор е той. 

Рецензент на монографията е проф. д-р Румен Стефанов, д.м. - председател на Комисията по редки заболявания към Министерството на здравеопазването, създал Института по редки болести в Пловдив. “Убеден съм, че настоящата монография ще повиши значително осведомеността за редките синдроми, болести и аномалии, засягащи очите, сред широката медицинска общност и би послужила за добър модел и пример за специалисти от други области на медицината в България” - казва в рецензията си към монографията проф. д-р Румен Стефанов.

Редките болести са животозастрашаващи или хронични инвалидизиращи заболявания със слабо разпространение и висока степен на сложност. За рядко се счита заболяване с разпространение не повече от 5 на 10 000 души в Европейския съюз. По обща преценка днес съществуват между 5000 и 8000 отделни редки болести, които засягат между 6 и 8% от хората през живота им.  

Що е синдромът на котешките очи четете в най-полезния сайт Zdrave.to.