Моля да уточните на какви безплатни профилактични прегледи и лабораторни изследвания имам право след навършени 50 години? Поставям този въпрос, защото установявам, че личните лекари включват различни изследвания по време на тези прегледи.

Павел Христов, гр. Русе

Какво включва профилактичният преглед?

Всички здравноосигурени над 18-годишна възраст имат право на ежегоден задължителен профилактичен преглед в рамките на календарната година при общопрактикуващия лекар и на определен обем изследвания, включени в него, съобразно възрастовата група, в която попадат.


Какво включва профилактичния преглед четете в най-полезния здравен сайт Zdrave.to.