Анемиите често се проявяват със замаскирани симптоми и е трудно да се досетим за тях. Хематологът д-р Симоноски обясни какви са причините и симптомите на железния дефицит.

Полезни рецепти при анемия

Визитка

♦ Д-р Наум Симоноски завършва Медицински университет- София през 2008 г. Специалност “Клинична хематология” придобива след специализация в Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания - София, където продължава да работи. Освен в НСБАЛХЗ д-р Симоноски извършва диагностика и терапия на заболявания на кръвта, кръвотворните органи и органите на лимфната система и в Медицински център  “ФемиКлиник”. 

♦ Д-р Симоноски лекува анемии, тромбоцитопении, левкопении, остри и хронични левкемични заболявания, увеличени лимфни възли, лимфопролиферативни заболявания, миелопролиферативни, мелодиспластични заболявания, нарушения в кръвосъсирването. 

Какви са причините за железния дефицит и как да го разпознаем четете в най-полезния зд