При измерване на кръвното налягане се вземат предвид два параметъра: горно – систолно, и долно - диастолично налягане. Последният показател винаги е много по-малък и се определя при отпуснато състояние на сърдечния мускул.

Как е правилно да измерваме кръвното налягане

Знаейки какво означават стойностите на долната граница, е възможно да се установят навреме нарушенията в кръвоносната система и да се потърси медицинска помощ.

За какво е отговорна долната граница четете в най-полезния здравен сайт Zdrave.to.