При измерване на кръвното налягане се вземат предвид два параметъра: горно - систолно, и долно - диастолично, налягане.

Станаха ясни новите показатели на нормалното кръвно налягане

Последният показател винаги е много по-малък и се определя при отпуснато състояние на сърдечния мускул.


Знаейки какво означават стойностите на долната граница, е възможно да се установят навреме нарушенията в кръвоносната система и да се потърси медицинска помощ.

За какво е отговорна долната граница четете в най-полезния здравен сайт Zdrave.to.