Живеем в свят, в който изкуственото преобладава. Онова, което консумираме обаче, дори когато спазваме здравословен хранителен режим, невинаги се оказва полезно за нас. Освен че ни бърка в джоба, често ни бърка и в здравето! Днес обръщаме специално внимание на горивните емисии в природата и влиянието им върху човешкия организъм – по-точно какви опасности крие използването на газов котлон.

Знаете ли, че горивните емисии в природата са половината от замърсяването на въздуха с фини прахови частици? И в комбинация с човешка дейност водят до появата в околната среда на мутагенни и канцерогенни вещества. Същото отбелязва в доклад и Българската агенция по безопасност на храните и центъра за оценка на риска.

Установено е, че тези вредни емисии водят до редица заболявания 

Какви са те четете в най-полезния сайт Zdrave.to.