Имам направление за кардиолог. При нужда от ехокардиография трябва ли да плащам за нея? Също така и за ехография на щитовидна жлеза, след като пак съм с направление и съм здравноосигурена.

Недялка Митева, гр. Хасково

С какви продукти да запълни липсата на йод?

По първия въпрос: Националната здравноосигурителна каса заплаща за високоспециализираната медицинска дейност (ВСМД) “Ехокардиография”, ако дейността е назначена от лекар специалист с “Медицинско направление за високоспециализирани дейности” (бл. МЗ-НЗОК № 3А).

Дали се покрива ли се от НЗОК ехографията на щитовидна жлеза четете в най-полезния сайт Zdrave.to.