На 24 години съм и завършвам магистратурата си в Германия. Здравноосигурена съм в България (разполагам с европейска здравна карта). До завършване на образованието ми имам нужда бременността ми да бъде следена в Берлин, но не съм запозната от какви услуги мога да се възползвам и какво трябва да направя. Тук ми казаха, че, за да мога да посещавам безплатно гинеколог в Германия, имам нужда от формуляр S1. Кой го издава този формуляр и къде трябва да го представя? Ще бъда много благодарна да получа няколко по-прости разяснения на процедурата, защото в най-скоро време трябва да се запиша при лекар за редовни консултации за бременност.

Лиляна Желязкова, гр. Бургас


Защо е изключително опасно да се прелива женска кръв на мъж

По дефиниция Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) покрива необходимата медицинска помощ (спешна и неотложна), свързана с всяко състояние по време бременност, включително и раждане, при престой в друга държава-членка на ЕС, съобразно действащия към датата на получаване на помощта Национален рамков договор и услугите включени в него.

Каква е ситуацията при временен престой в друга държава от ЕС четете в най-полезния здравен сайт Zdrave.to.