С двете ми деца бяхме в Италия за 10 дни. Детето ми падна и є се отвори голяма рана под брадичката. Ходихме при детски лекар, залепиха раната и платихме манипулацията. Издадоха ми документ, като ми обясниха, че с него ще ни се възстанови сумата за манипулацията в България. Да уточня, че нямахме здравн-осигурителна карта. Има ли начин да ми се възстанови сумата?

Галя Русева, гр. Пловдив


Имам ли право да се явя на ТЕЛК, ако живея в чужбина?

В случая имате право да подадете до управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) заявление за възстановяване на извършени разходи за медицински услуги на територията на друга държава-членка на ЕС. Заявлението, заедно с приложената към него изискуема документация, може да подадете лично в Централното управление (ЦУ) на НЗОК (адрес: гр. София 1407, ул. “Кричим” №1), чрез РЗОК или по пощата (предвид характера на съдържащата се в заявлението информация, съветваме при изпращане по пощата да бъде използвано препоръчано писмо с обратна разписка).

Кои са необходимите документи, които трябва да подадете за разглеждане от Комисията, четете в най-полезния здравен сайт Zdrave.to.