Налага ми се да направя ЯМР на кръста лумбални прешлени, рентгенова снимка на тазобедрени стави и изследване за костна плътност за остеопороза. Тези снимки, дискове с какъв срок на давност се признават пред ТЕЛК или други медицински специалисти.

Павлина Живкова, гр. Пловдив

Имам ли право да се явя на ТЕЛК, ако живея в чужбина?

При подготовка за ТЕЛК (НЕЛК) (за освидетелстване или преосвидетелстване) лечебните заведения осъществяват дейност (медицински консултации, изследвания и издават документи) съобразно конкретните заболявания и в обхват, регламентирани в наредбата по чл.45, ал.2 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).


Каква точно е процедурата четете в най-полезния здравен сайт Zdrave.to.