Баща ми беше опериран в болница преди около една година. Направени му бяха три байпаса, инплантираха му митрална клапа и пейсмейкър. След изписването ни съобщиха, че за пейсмекъра трябва да преминава на контролен преглед през 6 месеца. Сега обаче за контролния преглед ни искат да заплатим такса от 75 лв. (пак в болница, въпреки че операцията беше по линия на Здравната каса.).

Най-полезният зеленчук за сърце и кръвоносни съдове за тези над 40 години

Въпросът ми е: след такава тежка операция пациентът не подлежи ли на диспансеризация и прегледите не трябва ли също да се заплащат от Здравната каса?

Димитър Златанов, гр. Сливен

Амбулаторното наблюдение (включително, т.нар. контролни прегледи) на хора с постоянен електрокардиостимулатор се провежда по амбулаторна процедура (АПр.) №32 “Амбулаторно наблюдение на лица с постоянен кардиостимулатор”.

Какво заплаща НЗОК четете в най-полезния здравен сайт Zdrave.to.