Майка ми е на 81 години и има направление за хосптализация (лечение по амбулаторни процедури по клинична пътека №163).

Поради проблеми със сърцето, кръвната захар и алергии, в болниците не искат да я приемат директно, а ни изпращат при специалисти за консултации (пробвахме в 2 болници).

От друга страна, личният лекар отказва да даде направления за необходимите изследвания.

Какви са правата ми, ако съм здравнонеосигурен пациент?

Въпросите ми са следните: Кой трябва да извърши предоперативната подготовка на пациента? НЗОК покрива ли изследванията, които са част от предоперативната подготовка?

Кой трябва да ни даде направления? Изследвания, които са проведени в други лечебни заведения, важат ли в заведението, където се извършва манипулацията?

Петър Стаматов, гр. Варна

Отговорите на всички тези въпроси четете в най-полезния здравен сайт Zdrave.to.