Тодорка Сократева, д.б., е асистент в Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” - Варна, Катедра “Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика”.

Лицето ви предпочита минерална вода

Участва в редица проучвания, сред които и за проучване на молекулните механизми на действие на сяросъдържащите минерални води.

Минералната вода от този български извор прави чудеса с бъбреците четете в най-полезния здравен сайт Zdrave.to.