По въпроса за прегледите и изследванията, на които имате право по време на годишния профилактичен преглед, който е задължителен за здравноосигурените, ви информираме следното: всички здравноосигурени над 18-годишна възраст – жени и мъже, имат право на един задължителен профилактичен преглед годишно.

Ако имате предвид профилактичен преглед в зависимост от заболяването, за което пишете, хората с лимфедем (с МКБ-код I89.0) не подлежат за него на диспансерно наблюдение съгласно Наредба №8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията.

Прочетете повече в zdravbe.to.