Тъй като наскоро беше Световният ден на психичното здраве - 10 октомври, това издание на рубриката “Медицински митове” на сайта medicalnewstoday.com се съсредоточава именно върху тази тема.

Митове за деменцията

Въпреки че въпросът с психичното здраве получава все повече внимание и изследвания, има много митове и заблуди, свързани с него. 

За съжаление, все още има значителна стигма, свързана с психичните заболявания, като голяма част от тези убеждения се основават на старомодно мислене и остарели предположения.

В не толкова далечното минало, обществото избягваше хората с психични заболявания. Затова да се справим с неистините, свързани с душевното благосъстояние, е по-належащо отвсякога. 

Какви са общите заблуди по отношение на психичното здраве четете в най-полезния здравен сайт Zdrave.to.