Нарушенията на речта след инсулти и черепно-мозъчна травма може да се проявят в две форми: афазия и дизартрия.


Афазията засяга един или повече аспекти на речта или разбирането. Пациентът има затруднения или с разбирането, или с конструирането на изказвания (устно и/или писмено). Често се среща комбинация от двата проблема. 

При дизартрията способността за разбиране и изграждане на изказване остава нормална, но пациентът не може да говори. 

Какъв е необичайният метод , благодарение на който могат да се преодолеят последиците от инсулта, четете в zdrave.to